ԷկոԼաբը կարողությունների զարգացման ծրագիր է Հայաստանում բնակվող երիտասարդների համար:

ԷկոԼաբին կարող են մասնակցել 18-24 տարեկան այն
երիտասարդները, ովքեր բնակվում են Հայաստանի մարզերում:

Ծրագրի նպատակներն են՝

ձևավորել կամավորական ծրագրերի տնօրինման հմտություններ
• տրամադրել համապարփակ գիտելիք կայուն զարգացման վերաբերյալ
• սոցիալական առաջընթաց բերող համայնքային ծրագրերի իրագործում

ԷկոԼաբը խթանում է Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության զարգացումը՝ կրթելով առաջադեմ և սոցիալապես պատասխանատու երիտասարդների, ովքեր ներդնում են իրենց ժամանակն ու ջանքերը իրենց համայնքների խնդրիների լուծման մեջ: